Cách tắt window security win 10 vĩnh viễn mới nhất

Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người cách tắt window security win 10 vĩnh viễn để có thể cài đặt được các phần mềm crack.

Tắt windows security (windows defender) trên windows 10 tạm thời

AssetBước 1: Bấm vào biểu tượng window góc dưới phía trái màn hình.

tắt windows security

Bước 2: Bấm chọn settings.

tắt windows defender security center

Bước 3: Bấm chọn Update & security.

cách tắt window security

Bước 4: Bấm chọn Virus & threat protection.

tắt window security win 10

Bước 5: Bấm chọn Manage settings trong mục Virus & threat protection settings.

cách tắt windows defender security center

Bước 6: Tắt hết tất cả các mục trong Virus & threat protection settings.tắt windows security win 10

Bước 7: Bấm chọn Change notification settings.

cách tắt window security win 10

Bước 8: Tắt hết tất cả các mục trong Change notification settings.

tắt windows security win 10 home

tắt window security win 10 vĩnh viễn

Bước 9: Bấm chọn App & browser control.

tắt windows defender security center win 10

Bước 10: Tắt hết tất cả các mục trong App & browser control.

tắt window security trong win 10 pro

tat window security

cách tắt window security trên win 10Tắt window security win 10 vĩnh viễn

Bước 11: Bấm chuột phải vào thanh taskbar phía dưới màn hình chọn Task manager.

tắt phần mềm diệt vi rút trên win 10cách tắt phần mềm diệt vi rút

Bước 12: Trong mục Processes tìm đến Windows defender smartscreen và mục Windows defender có hình cái khiên rồi chọn vô nó tiếp đến bấm vào End task.

cách tắt window security window 10

tắt window security trên win 10

Bước 13: Bấm chọn sang mục Startup.

cách tắt window security trên window 10

Bước 14: Tìm đến Windows security notification icon chọn nó và bấm vào Disable để tắt nếu nó đang trong trạng thái Enabled.

hướng dẫn tắt window security

hướng dẫn cách tắt window security

Vậy là xong quá trình tắt window security trên win 10! Chúc các bạn cài đặt thành công các phần mềm crack khác.

Asset
5/5 - (6 bình chọn)

  • Add Your Comment